Persoonsgegevens

PDF, DOC, DOCX (max 8 MB)

Contactgegevens

Organisatie

Wooncompagnie, onze opdrachtgever, is een in positieve zin eigenwijze, ambitieuze, bevlogen, slagvaardige en zelfstandige woningcorporatie met 14.000 woningen in Noord-Holland. Het werkgebied van Wooncompagnie strekt zich uit van boven Amsterdam tot net onder Den Helder. Wooncompagnie heeft onderscheidende en uitgesproken opvattingen over haar taken en verantwoordelijkheden. Zo vindt Wooncompagnie dat zij er moet zijn voor mensen met weinig koopkracht en niet alleen voor mensen met een laag inkomen. Ook vindt ze dat ze als corporatie niet alleen een verantwoordelijkheid heeft voor de eigen woningen maar ook voor de leefbaarheid van de wijk waarin die woningen staan. Daarnaast ziet Wooncompagnie zichzelf als een zelfstandige, maatschappelijk geëngageerde organisatie en niet als een taakorganisatie van de overheid. De afgelopen jaren heeft Wooncompagnie zeer succesvol gewerkt aan haar missie: “De best mogelijke woning tegen de laagst mogelijke prijs.” In de benchmark zijn haar scores jaar na jaar gestegen en inmiddels behoort Wooncompagnie tot de best presterende corporaties in Nederland. Wooncompagnie heeft de samenleving de laatste jaren snel zien veranderen en verharden: een groeiend aantal mensen heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen; jongeren die uit huis willen kunnen geen betaalbare woning vinden; hulpbehoevende ouderen voelen zich niet gehoord en de groep met mensen met vaak meervoudige problemen (w.o. schulden, verslavingen) groeit snel. Dit heeft zijn impact op buurten die hierdoor van karakter veranderen. Wooncompagnie heeft zich dit aangetrokken en is vastbesloten hier de komende jaren wat aan te doen. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe missie waarin minder accent ligt op de woning en meer nadruk ligt op de buurt en de samenwerking die nodig is om de buurt tot een fijne woonplek te maken. Deze nieuwe missie voor de aankomende jaren is: ” Samen zorgen wij voor fijne buurten met voldoende woonaanbod voor mensen met weinig koopkracht.” Wooncompagnie zoekt actief de samenwerking met bewoners en overige belanghebbenden om samen te overleggen en te beslissen wat nodig is om de buurt (weer) tot een fijne(re) buurt te maken. Wooncompagnie realiseert zich dat wat nodig is van buurt tot buurt verschil-lend kan zijn en past daarop haar aanpak aan. Hoewel Wooncompagnie geen winstoogmerk heeft, is het voor haar continuïteit en missie en tevens voor een goede externe verantwoording belangrijk dat zij financieel professioneel wordt aangestuurd. De taken waarvoor Wooncompagnie staat vereisen vaak omvangrijke en/of langdurige investeringen en/of financiële reserveringen. Naast een ambitieuze nieuw-bouwagenda staat er binnen afzienbare tijd een essentiële en zeer omvangrijke onderhouds-investering gepland. Daarnaast spelen er veel strategisch belangrijke issues waarbij de pro-fessionele input en visie vanuit Finance gewenst is. Voor het hoofdkantoor van Wooncompagnie te Hoorn zoeken wij een gedreven Financieel Directeur. De Financieel Directeur maakt deel uit van een professioneel, slagvaardig en ge-engageerd directieteam en stuurt de financiële discipline aan. Er is veel te doen en veel te bereiken. Wij zoeken gedreven, enthousiaste en professionele kandidaten die zich aangesproken voelen door de missie van Wooncompagnie en die het leuk vinden om een aanwijsbare bijdrage te kunnen leveren aan de verdere professionalisering van Wooncompagnie: een trotse organisatie die midden in de maatschappij staat, met een missie die klinkt als een klok. Wooncompagnie biedt de juiste kandidaat een uitdagende en zeer zichtbare rol met veel vrijheid en verantwoordelijkheid binnen een ambitieuze en veranderingsgezinde omgeving. De Financieel Directeur rapporteert rechtstreeks aan de RvB (Bestuurder) van Wooncompagnie.

Functie

 • Aansturen van de financiële discipline (12 medewerkers; 3 direct reports)
 • Lid MT/directieteam • Professionaliseren van de financiële discipline van Wooncompagnie
 • Verbinden van organisatiekoers met de financiële strategie en -bedrijfsvoering
 • Verzorgen, verbeteren en borgen van goede, tijdige en consistente managementrapportages voor bestuur en senior management 
 • Opstellen en monitoren van begroting
 • Monitoren en zonodig bijsturen van de projectenportefeuille
 • Ongevraagd en gevraagd adviseren van bestuur en senior management over o.m. (nieuwe) investeringen, desinvesteringen, (bouw) projecten, strategische issues etc
 • (Doen) verzorgen van de jaarrekening
 • Fungeren als volwassen gespreks- en sparringpartner voor bestuur en MT/directie en de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen
 • Ontwikkelen en onderhouden van een goed extern netwerk met stakeholders zoals het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, de Autoriteit Wonen, Aedes, de controlerend accountant, gemeenten en collega-corporaties
 • Voorzitter Treasurycommissie
 • Signaleren van risico’s in kritische processen en -systemen en het anticiperen hierop
 • Permanent bijdragen aan een verdere optimalisatie van de AO/IC

Functie-eisen

 • Bedrijfseconomische en/of accountancy opleiding (WO), bij voorkeur aangevuld met een post-doctorale opleiding (RA/RC)
 • Relevante en leidinggevende werkervaring • Stevig, volwassen en professioneel gesprekspartner
 • Procesmatig sterk; resultaatgericht
 • Uitstekende analytische kwaliteiten
 • Uitstekende bruggenbouwer die zijn/haar zaken ook onder complexe omstandigheden voor elkaar krijgt
 • Sterke persoonlijkheid maar voldoende omgevings-sensitief
 • Open, toegankelijk en authentiek persoon
 • Positief en energiek persoon met een gezond relativeringsvermogen
 • Nuchtere, no nonsense en pragmatische probleemoplosser
 • Heldere, to the point communicatie; professionele presentatie

Inlichtingen

Voor nadere informatie belt u met Thomas Koops op 06 24522663

Sollicitatie

Thomas Koops 035-2340111