Privacy verklaring

Wat doen wij met uw gegevens ingevolge de privacy wetgeving (GDPR-AVG)?

Wij gebruiken deze gegevens voor wervingsdoeleinden voor opdrachtgevers. Wanneer u ons benadert meldt u zich aan om bemiddeld te worden voor een nieuwe vaste baan of voor een nieuwe interimopdracht. Wij nemen (uitsluitend) de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze database. Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens om onze database te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij u informeren over nieuwe vacatures of nieuwe interimopdrachten en u uitnodigen voor activiteiten die verband houden met de werving.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor wervingsdoeleinden is uw “toestemming”. Door uw gegevens aan The Dutch Connections te verstrekken stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de hierboven beschreven wervingsdoeleinden. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

Voor de wervingsdoeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens zoals uw contactgegevens, foto’s, informatie in het kader van de werving (uw CV, werkervaring, opleidingsgegevens, etc.) en correspondentie met The Dutch Connections over sollicitaties, waaronder referenties.

Voor de wervingsdoeleinden worden uw persoonsgegevens zo lang bewaard als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor u te hebben, kunnen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Wij bewaren uw gegevens tenzij door u anders aangegeven.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend na uw toestemming verstrekt aan onze opdrachtgevers. Wij zenden nimmer zonder uw toestemming persoonsgegevens aan derden.